Οι ειδικοί λένε, ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην αναζήτηση ζωής στον κόκκινο πλανήτη. Υπάρχουν οι φόβοι, ότι θα είναι δύσκολο να αναγνωριστούν τα βακτήρια – αν είναι γήινα ή εξωγήινα. Βέβαια, υπάρχει η υπόθεση, ότι η ζωή στον Άρη, αν αυτή υπάρχει, διαφέρει σημαντικά από τη γήινη, αφού οι συνθήκες εκεί είναι εντελώς διαφορετικές, και για την επιβίωση στον Άρη οι μικροοργανισμοί από τη Γη θα πρέπει να παλέψουν σκληρά.