Ταυτόχρονα, ο ίδιος διόρισε το νέο επικεφαλής της γενικής κατασκοπείας. Ο προηγούμενος επικεφαλής διορίστηκε ως σύμβουλος του προέδρου στα θέματα ασφάλειας.