Τα τροποποιημένα S-200 επίσης είναι πλέον ικανά να πλήττουν όχι μόνο στρατηγικού και πολλαπλούς στόχους, αλλά και να μεταδίδουν τις παραμέτρους των στόχων σε άλλους αντιαεροπορικούς υπολογισμούς. Τα συστήματα αυτά είναι σε θέση να καταρρίψουν εναέριους στόχους σε απόσταση από 200 έως 350 χιλιόμετρα.