«Ο μέσος δείκτης νοσηρότητας σε όλη τη χώρα είναι 24 ασθενείς ανά 100000 άτομα, την προηγούμενη όμως εβδομάδα στη Ταραπάκ σημειώθηκαν 148 ασθενείς ανά 100000 άτομα», - δήλωσε ο επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου της Χιλής.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των μολυσμένων με τον ιό Η1Ν1 στις βόρειες περιοχές της Χιλής υπερβαίνει 6 φορές το μέσο όρο της χώρας.