«Είμαστε σε μια λεπτή στιγμή των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ, τον ισχυρότερο μας σύμμαχο. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η εμπιστευτικότητα υπονομεύτηκαν και αναμένων ότι οι ΗΠΑ θα τις αποκαταστήσουν», - δήλωσε η Μάλστρεμ.