Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, σε περίπτωση επιβεβαίωσης της σκοπιμότητας της κατασκευής του έργου στη βάση σχετικής ανάλυσης, η Γκαζπρόμ και η εταιρία της ΠΓΔΜ «Μακεδονικοί ενεργειακοί πόροι» ιδρύουν μεικτή εταιρία για την υλοποίηση του σχεδίου της διακλάδωσης του αγωγού με ίση κατανομή των μετοχών (από 50%).