Το σενάριο έχει περίπου ως εξής: μετά από κάποιο διάστημα ο ήλιος θα αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος και θα μειωθεί το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα στη Γη. Η ανεπαρκής ποσότητα CO2 θα οδηγήσει σε μια μαζική εξαφάνιση των φυτών και, ως εκ τούτου, των φυτοφάγων ζώων. Κατ΄επέκταση θα ακολουθήσουν τα σαρκοφάγα, στο μέτρο που διασπάται η τροφική αλυσίδα. Τη στιγμή που όλα αυτά θα έχουν συμβεί, θα απομείνουν στη Γη μόνο μικροοργανισμοί και το αστέρι μας θα συνεχίσει να αυξάνεται. Μετά από ένα δισεκατομμύριο χρόνια η επιφάνεια της Γης θα έχει τόσο θερμανθεί ώστε θα εξατμιστούν όλες οι πηγές νερού, χωρίς το οποίο, όπως γνωρίζετε, ζωή δεν μπορεί να υπάρξει.