«Εκτός αυτού, η άρνηση του δικαιώματος πτήσης στο αεροσκάφος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβαινόντων σ΄αυτό, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής ενός κυρίαρχου κράτους» αναφέρεται στο έγγραφο.