Το Κέντρο αναφέρθηκε σε 84 περιπτώσεις εκπομπής αερίων μετρίας και χαμηλής έντασης. Επιπλέον, καταγράφηκαν δύο ηφαιστειογενείς τεκτονικοί σεισμοί.

Λόγω της αύξησης της δραστηριότητας, οι αρχές αναβάθμισαν το συναγερμό στο δεύτερο επίπεδο στην κλίμακα των επτά βαθμών.
Ειδήσεις για ενδεχόμενη απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του ηφαιστείου δεν έχουν αναφερθεί ακόμα.