Ειδικότερα, μεταξύ των προγραμματισμένων για διερεύνηση θεμάτων είναι, τόσο οι οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες στη Γερμανία και τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και η ρωσική και γερμανική επανάσταση του 1917 και του 1918 αντίστοιχα, η κοινωνική κατάσταση στις δύο χώρες και άλλα.

Παρόμοια επιστημονικά συμπόσια συνιστούν ένα σημαντικό μέρος της κοινής ρωσο-γερμανικής επιτροπής για την ιστορία των αμοιβαίων σχέσεων.