Είναι εκεί που θα διεξάγονται καθημερινά συνεντεύξεις Τύπου με τους διοργανωτές, τους βασικούς πρωταγωνιστές και τους Πρεσβευτές της Πανεπιστημιάδας.

Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες υποδομές, που θα επιτρέπουν τη μετάδοση σε 105 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στο Κέντρο Τύπου λειτουργεί μόνιμη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και υπάρχει υπηρεσία επισκευής επαγγελματικού φωτογραφικού εξοπλισμού.

Εκτός από το κύριο Κέντρο Τύπου, για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης θα λειτουργήσουν επίσης 30 αντίστοιχα κέντρα στις εγκαταστάσεις που θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα, ένα ακόμα στο Πάρκο της Πανεπιστημιάδας, καθώς και Γραφείο Τύπου του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών.