«Οι σεισμικοί σταθμοί κατά τη διάρκεια της ημέρας κατέγραψαν περίπου 100 τοπικούς σεισμούς στο οικοδόμημα του ηφαιστείου. Περισσότεροι από 10 από τους σεισμούς αυτούς συνοδεύονταν από εκτοξεύσεις τέφρας σε ύψος 5 - 7,7 χιλιομέτρων», - αναφέρεται στην ανακοίνωση.