Η αμνηστία δεν καλύπτει μόνο τους κρατούμενους, αλλά και τους καταδικασμένους με ποινές, που δεν συνδέονται με τη φυλάκιση, τους καταδικασμένους με αναστολή, τα πρόσωπα, η εκτέλεση της ποινής των οποίων έχει αναβληθεί και όσους αφέθηκαν ελεύθεροι πρόωρα με αναστολή. Η αμνηστία δεν καλύπτει άτομα, που έχουν διαπράξει έγκλημα με χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της επίσημης δημοσίευσής της και υπόκειται σε εκτέλεση στη διάρκεια έξι μηνών.