Η ανάφλεξη έγινε όταν το δέμα έπεσε στο πάτωμα. Αμέσως λειτούργησε ο συναγερμός πυρκαγιάς. Η αστυνομία που έφτασε αμέσως εξουδετέρωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δέμα εστάλη από ριζοσπάστες της ιταλικής οργάνωσης «Άτυπη Ομοσπονδίας Αναρχικών» (FAI). Κατ’ αυτόν τον τρόπο η FAI θέλησε να εκφράσει την υποστήριξή της στους Έλληνες αναρχικούς, οι οποίοι είχαν στείλει σε ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά και σε πρεσβείες δέματα με βόμβες.