Μετά τη συνεδρίαση ίσως ανακοινωθεί η κατάργηση του συντάγματος της χώρας και η καθαίρεση του προέδρου της χώρας.