«Θα είναι κρατική εταιρία και πιθανότατα μετοχική εταιρία, στην οποία ακριβώς θα μεταβιβαστούν όλες οι κρατικές μετοχές, οι οποίες σήμερα ανήκουν στις μεμονωμένες επιχειρήσεις του πυραυλο-διαστημικού κλάδου», - είπε ο Ρογκόζιν.