«Οι προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό έχουν διεξαχθεί και χρειάζεται η εντολή του αυτού εξοχότητάς σας, ώστε οι εργασίες για την προετοιμασία του σχεδίου να ολοκληρωθούν και να αρχίσει η πρακτική εργασία», είπε ο Αχμαντινεζάντ σε συνομιλίες με τον Πούτιν στη Μόσχα.