«Κανένα κράτος δεν μπορεί σήμερα ατιμώρητο να προκαλέσει ζημιά στην άμυνα της Ρωσίας. Ειδικά να καταστρέψει με τη μία έως το 90% των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεών μας», - δήλωσε ο Αντόνοφ.