Σύμφωνα με το νόμο, προτείνεται η αλλαγή ονόματος του τάγματος μηχανοκίνητου πεζικού «Βασιλιάς Μιντάουγας» σε τάγμα Ουσάρων, ενώ το τάγμα μηχανοκίνητου πεζικού «Μεγάλη Πριγκίπισσα Μπιρούτ» σε τάγμα Ουλάνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Γιούζας Ολεκάς θα διατηρηθούν οι ιστορικές παραδόσεις.