×
Θέματα
Ευρώπη, 3 Μαρτίου 2011
Στις 3 Μαρτίου τίθεται σε ισχύ το «Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο»- κώδικας οδηγιών που καλείται να ελευθεροποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την αγορά καυσίμων στην ΕΕ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2011
2
4
6
7
8
9
12
13
16
18
20
22
26
27
30
31