×
Θέματα
Ευρώπη, 1 Απριλίου 2010
Μετά τα σχέδια δημιουργίας στα περίχωρα της Μόσχας αναλόγου της "Silicone Valley" οι ρωσικές αρχές διατύπωσαν τη γνώμη τους για το κοινό πρόγραμμα με την ΕΕ «Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό».
Το θεμελιώδες πρόβλημα της ΕΕ συνίσταται στο ότι αυτή δεν είναι κράτος, δεν έχει κοινό και  συγκεντρωτικό πολιτικό χώρο, κοινό προϋπολογισμό και φορολογική πολιτική.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
3
9
11
21
25