×
Θέματα
Οικονομία 7 Δεκεμβρίου 2013

Το 23,4% του πληθυσμού της Εσθονίας, το 32,5% των Λιθουανών πολιτών και το 36,6% των κατοίκων της Λετονίας αντιμετωπίζουν την απειλή της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2012.

Τα κράτη - μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) έχουν εγκρίνει επίσημα μια συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές διαδικασίες, πέντε έγγραφα για το αγροτικό ζήτημα - συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για την ασφάλεια των τροφίμων και δήλωση σχετική με τον ανταγωνισμό στις εξαγωγές, καθώς και τέσσερα έγγραφα σχετικά με την υποστήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών - μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, δέσμη συμφωνιών, αγροτικά προϊόντα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2013
1
14