×
Θέματα
Οικονομία 26 Σεπτεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει απώλεια οικονομικών πόρων λόγω της φοροδιαφυγής. 'Οπως υπολόγισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2011, λόγω των παραβάσεων των κανόνων απόδοσης της φορολογίας, της μη καταβολής του ΦΠΑ και της φορολογικής βελτιστοποίησης της ΕΕ, το συνολικό ΑΕΠ της μειώθηκε κατά 1,5 % - περίπου 200 δις ευρώ.

Η νέα προσπάθεια της Μολδαβίας να αποκτήσει ενεργειακή αυτοτέλεια έχει μετατραπεί σε φάρσα. Η κατασκευή του αεριαγωγού «Ιασίου-Ουνγκένι» αποδείχθηκε μια παράσταση, που διοργανώθηκε για τον Τύπο και τους αξιωματούχους.

Βαλκανική Χερσόνησος, αεριαγωγός «Ιασίου-Ουνγκένι», Μολδαβία-Ρουμανία, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οσμή σκανδάλου
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σεπτέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Σεπτέμβριος 2013
7
15
22
29
30