×
Θέματα
Οικονομία 7 Απριλίου 2010
Το επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελλάδας για το 2009 μπορεί να επανεκτιμηθεί από το 12,7 στο 14%.
Η Ουκρανική εταιρεία «Ναφτογκάζ της Ουκρανίας» εξόφλησε πλήρως τις ποσότητες φυσικού αερίου που πήρε τον Μάρτιο  από την ρωσική εταρεία «Γκαζπρόμ».
Ο ρωσικός όμιλος «Γκαζπρόμ» άρχισε τα έργα κατασκευής του αεριαγωγού Nord Stream - ο πρώτος σωλήνας τοποθετήθηκε στον πυθμένα της θάλασσας της Βαλτικής.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
3
4
5
6
7
8
10
11
12
16
18
24
25
26
28
29