×
Θέματα
Ασία, 6 Αυγούστου 2012
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας θα εξετάσει τη δυνατότητα της πλήρους εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας στο μέλλον.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
18