×
Θέματα
Ασία, 17 Απριλίου 2010
  Η προσωρινή κυβέρνηση του Κιργιστάν σκοπεύει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Οι αλλαγές θα καλύψουν εκείνο το μέρος του Συντάγματος, το οποίο αφορά τη δραστηριότητα του Πρόεδρου, της Βουλής, καθώς και των εκτελεστικών οργάνων εξουσίας και του δικαστικού συστήματος.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30