×
 
Χάρτης κατανομής στρατευμάτων στο Αφγανιστάν

 - Εθνικός Στρατός του Αφγανιστάν

 - Διεθνής Δύναμη για την Υποστήριξη της Ασφάλειας, που επιχειρεί στο έδαφος του Αφγανιστάν από το 2001, υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ
 - Περιφερειακή Διοίκηση «Βορρά» υπό την ηγεσία της Γερμανίας
 - Περιφερειακή Διοίκηση «Δύσης» υπό την ηγεσία της Ιταλίας
 - Περιφερειακή Διοίκηση «Νοτιοδυτικών» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
 - Περιφερειακή Διοίκηση «Νότου» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
 - Περιφερειακή Διοίκηση «Ανατολής» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
 - Περιφερειακή Διοίκηση «Πρωτευούσης» υπό την ηγεσία της Τουρκίας
 
Αριθμητική δύναμη των εθνικών εκστρατευτικών σωμάτων
 
Απώλειες των χωρών της Συμμαχίας

Συνολικές στρατιωτικές απώλειες από το 2007