Ο πρωθυπουργός της Κριμαίας Ανατόλι Μογκιλιόφ προσπάθησε να διεξαγάγει συνομιλίες με τα άτομα που κατέλαβαν τα κτίρια του Υπουργικού Συμβουλίου της Κριμαίας και του Ανωτάτου Συμβουλίου της Αυτονομίας. Ωστόσο οι συνομιλίες απέβησαν άκαρπες.

Η ουκρανική Εισαγγελία έχει κινήσει ποινική διαδικασία βάσει του άρθρου «τρομοκρατική ενέργεια» λόγω της κατάληψης των κτιρίων του Ανωτάτου Συμβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου της Κριμαίας.