Η απελευθέρωση τους έγινε με τη συνδρομή ορισμένων ουκρανών βουλευτών της αντιπολίτευσης. Οι απελευθερωμένοι αιχμάλωτοι είναι φοιτητές του Ινστιτούτου στρατευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.