Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι απειλές επιβολής κυρώσεων κατά των Αρχών της Ουκρανίας είναι άτοπες και μπορούν μόνο να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση. «Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες επιβολής έξωθεν διαμεσολάβησης, επιβολής κυρώσεων και με άλλους τρόπους να επηρεάσουν την κατάσταση είναι άτοπες και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε οτιδήποτε το καλό, αντιθέτως μπορούν μόνο να επιδεινώσουν την κατάσταση αντιπαράθεσης», - δήλωσε ο Λουκασέβιτς.