Ο δράστης, που κρατούσε τα παιδιά του μοσχοβίτικου σχολείου με αριθμό 263, εξουδετερώθηκε και, όπως αποδείχτηκε, είναι μαθητής του λυκείου του εν λόγω σχολείου.