Η υπηρεσία Τύπου της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ουκρανία δήλωσε ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και «είναι προκλητικού χαρακτήρα».

Η Πρεσβεία της Ρωσίας εκφράζει την ελπίδα ότι στη διαμορφωμένη κατάσταση τα ΜΜΕ θα εκδηλώσουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση κατά τη διάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών, τους δε πρωτεργάτες παρόμοιων σε φύση και περιεχόμενο ψευδών φημών η Πρεσβεία της Ρωσίας τους καλεί σε μέγιστη υπευθυνότητα.