Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι αντιπολιτευόμενοι της Συρίας προσπαθούν να μεταθέσουν την ευθύνη για τη μη σύσταση της αντιπροσωπείας τους για συμμετοχή στη Γενεύη 2, μεταξύ άλλων, στη ρωσική πλευρά.

Η προωθούμενη από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ειρηνευτική διάσκεψη για τη Συρία «Γενεύη 2», που έχει ονομαστεί έτσι διότι αποσκοπεί στην υλοποίηση του σχεδίου διευθέτησης της συριακής σύγκρουσης, που είχε συμφωνηθεί στη Γενεύη στις 30 Ιουνίου του 2012, πρέπει να πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου στην ελβετική πόλη Μοντρέ.