Η αποκατάσταση του ρόλου της Ρωσίας ως βασικού παίκτη στην παγκόσμια αγορά απαιτεί ανάλογη εξιολόγηση της διαμορφωμένης κατάστασης και αντίστοιχη αξιοποίηση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων. Ο Ντμίτρι Ρογκόζιν υπογράμμισε ιδιαίτερα το ρόλο του δορυφορικού συστήματος GLONASS ως ενός από τους πιθανούς τομείς εμπορευματοποίησης των δραστηριοτήτων της Ρωσίας στο διαστημικό χώρο. Τόνισε ταυτόχρονα ότι η δημιουργία των έργων υποδομής του GLONASS μπορεί και πρέπει να γίνει κινητήρια μηχανή για τη ρωσική βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών - οι δέκτες σήματος του GLONASS θα συναρμολογούνται από τα ρωσικά δομικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια αρκετά μακρόχρονης περιόδου έλειπε ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης διαστημικών δραστηριοτήτων.Οι πολυάριθμες προτάσεις και προθέσεις παρέμεναν στο χαρτί και ως στόχος προβάλονταν διάφορα φιλόδοξα σχέδια χωρίς πρακτική αιτιολόγηση - από τις πτήσεις στη Σελήνη ως την αποστολή στον Άρη.

Η σχεδόν ομόφωνη γνώμη των μελών του Συμβουλίου είναι ότι εγγύηση της επιτυχίας του διαστημικού προγράμματος της Ρωσίας είναι η απόρριψη των φαντασιώσεων και η μετάβαση στην εκτέλεση ρεαλιστικών καθηκόντων, που θα επιτρέψουν στη χώρα να επανακτήσει το χαμένο νωρίτερα δυναμικό της. Αυτό αφορά τη σχεδίαση νέας γενιάς δορυφόρων, που θα συναρμολογούνται από τα κατασκευασμένα στη Ρωσία δομικά στοιχεία.

Αυτό είναι απαραίτητο θεμέλιο τόσο για την ανάπτυξη των περίγειων έργων διαστημικής υποδομής που εξασφαλίζουν την ασφάλεια της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη, όσο και για την περαιτέρω κίνηση στο μακρινό διάστημα, όπου παίζουν ρόλο ήδη οι λόγοι γοήτρου και επιστημονικών καθηκόντων. Εξάλλου, κανένας δεν απορρίπτει τα σχέδια νέων σεληνιακών αποστολών ή πτήσεων στον Άρη, αλλά οι κατευθύνσεις αυτές δεν πρέπει να καθορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, ο οποίος χρειάζεται πρώτ’ απ’ όλα να «συνέλθει».

Πρώτιστο καθήκον σ΄αυτές τις συνθήκες είναι η αποπεράτωση της κατασκευής του πυραύλου-φορέα Angara, κάτι που θα ανεβάσει το επίπεδο οικονομικής αποδοτικότητας της τοποθέτησής του σε τροχιά. Στο προσκήνιο θα πρέπει να βγει και η τελειοποίηση των επιχειρήσεων, που κατασκευάζουν δορυφόρους. Ταυτόχρονα είναι δυνατή η μείωση του αριθμού τους. Η κατάσταση όταν η εταιρεία κατασκευάζει 1-2 συσκευές το χρόνο είναι εντελώς απαράδεκτη τόσο από οικονομική, όσο και από την άποψη της διαχείρισης.

 

* Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.