Η μονάδα προσεδάφισης και ο τροχιακός δορυφόρος πρέπει να αποτελέσουν μέρος της προκαταρκτικής αποστολής, που έχει προγραμματιστεί για το 2018. Το έργο της θα είναι να εγκαταστήσει σύστημα ευρυζωνικής επικοινωνίας με τον Άρη και να επιδείξει τη λειτουργικότητα ορισμένων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την αποστολή ανθρώπων.

Η μονάδα προσεδάφισης θα πρέπει να ανοίξει ηλιακούς συλλέκτες λεπτής μεμβράνης και να εγκαταστήσει μόνιμη βίντεοεπικοινωνία με τον πλανήτη.