Στην πυρκαγιά έχει δοθεί το υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας. Τα αίτια και οι περιστάσεις του συμβάντος εξακριβώνονται. Πληροφορίες για παθόντες επί του παρόντος δεν έχουν ανακοινωθεί.