Κατά τη δική μου αντίληψη η «Ευρωπλατεία» είναι μια πολύ συμβατική ονομασία, αφού οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία αρχικά έθεσαν ως στόχο τους να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η Ουκρανία άλλαξε πορεία και η τωρινή πορεία δεν προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της υπογραφής της σύνδεσης με την ΕΕ και της Συνθήκης για την Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου. Στη συνέχεια, μετά από συγκεκριμένες ενέργειες των οργάνων της τάξης, τη νύχτα της 30ης Νοεμβρίου, τα πάντα άλλαξαν, αλλά ξέχασαν να αλλάξουν το όνομα. Αυτό που, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει σήμερα, συνδέεται λιγότερο απ' όλα με το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης. Και προχώρησε σ΄ αυτό, απολύτως δικαιολογημένα και αντικειμενικά, με βάση την οικονομική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα την οικονομία της χώρας. Η υπογραφή της Συμφωνίας θα σήμαινε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρεθεί σε θέση αποικιακής εξάρτησης από την οικονομία της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί το κατά πόσον η εξουσία αντιδρά συμμετρικά στα τεκταινόμενα. Διότι, εφόσον ο Πρόεδρος της χώρας απευθύνεται, μέσω των βασικών εθνικών τηλεοπτικών δικτύων, και δηλώνει ότι χειροκροτεί την «Ευρωπλατεία», ενώ, στη συνέχεια, οι δυνάμεις ασφαλείας ασκούν βία στους διαδηλωτές, τότε ανακύπτει το ερώτημα: υπάρχει ή όχι ένα ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων; Από τη μία πλευρά - χειροκρότημα, από την άλλη πλευρά - οι συγκεκριμένες ενέργειες.

Και αν μιλήσουμε για την αντιπολίτευση, τότε, πρώτ΄ απ΄ όλα, συμπεριφέρεται αδαώς - στην ουσία, δεν έχει ούτε στρατηγικούς στόχους ούτε βραχυπρόθεσμους. Η δράση της αντιπολίτευσης απορρέει κυρίως από τα γεγονότα που προέκυψαν με τυχαίο και χαοτικό τρόπο στην Πλατεία. Και αυτή η τυχαιότητα δεν συνδέεται με πολιτικά κίνητρα, αλλά με τη στάση της εξουσίας - διά χειρός των οργάνων της τάξης - απέναντι σ΄ αυτούς τους ανθρώπους. Μιλώ για την καταστολή των διαδηλώσεων, των ανθρώπων που πήραν μέρος στη διαμαρτυρία, που σημειώθηκε τη νύχτα της 30ης Νοεμβρίου. Εξαιτίας αυτού ακριβώς και όχι υπό την καθοδήγηση της Αντιπολίτευσης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την 1η Δεκεμβρίου στο κέντρο της πόλης. Η εξουσία συμπεριφέρθηκε με βαναυσότητα στους ανθρώπους.

Αν η αντιπολίτευση θέλει να προσαγάγει στη δικαιοσύνη και να υποχρεώσει την κυβέρνηση σε παραίτηση, επειδή αρνήθηκε να υπογράψει τη - δουλοπαροικιακή για την Ουκρανία - Συμφωνία Σύνδεσης και το Σύμφωνο για την Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου, τότε αυτό είναι, κατ 'αρχάς, άδικο, δεύτερον - προκατειλημμένο και, τρίτον, αβάσιμο. Επειδή υπάρχουν επιχειρήματα οικονομικού χαρακτήρα, προερχόμενα από εμπειρογνώμονες και επιστήμονες της Ουκρανίας, από ειδικούς που διαβεβαιώνουν ότι αναμένεται πτώση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όξυνση της οικονομικής κρίσης, κατάρρευση της οικονομίας, αναμένεται ανεργία, άνοδος των τιμών και πολλά άλλα δεινά . Η οικονομία της Ουκρανίας οδεύει το δρόμο της καταστροφής. Έτσι, η ενέργεια του υπουργικού συμβουλίου αναφορικά με την κατάσταση, ήταν η ενδεδειγμένη.

*Η άποψη της σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου