Κατά μέσο όρο μία επιτυχημένη επίθεση κατά μιας συσκευής αναγκάζει το χρήστη να χάσει $76. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ζημιές ήταν κατά 10 φορές παραπάνω.

Τις περισσότερες φορές οι χρήστες αναγκάζονται να ξοδεύουν πληρώνοντας τις υπηρεσίες θεραπείας της συσκευής από τη μόλυνση και τις υπηρεσίες ανάκτησης των δεδομένων.