Οι αντιπολιτευόμενοι που βρίσκονται μέσα στο κτίριο καλούν ο ένας τον άλλο να μην γκρεμίζουν τους εσωτερικούς χώρους. «Δεν είμαστε βάνδαλοι, είμαστε ευρωπαίοι», δήλωσε ένας από τους ομιλητές που έλαβε μέρος σε απρογραμμάτιστο συλλαλητήριο.