«Μέχρι το 2018, - υπογράμμισε ο Μπόγιεφ, θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και θα έχουμε ένα συνεχές πεδίο ραδιοεντοπισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα καθορισμένα σύνορα».