Το 2015, θα τεθούν σε λειτουργία μερικές επιχειρήσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία και την Αυστραλία. Την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στο εξωτερικό σχεδιάζουν να αρχίσουν η Μοζαμβίκη, η Τανζανία και το Ισραήλ. Στο μερίδιο της Ρωσίας σήμερα αναλογεί λίγο περισσότερο από το τέσσερα τοις εκατό των παγκόσμιων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, όμως το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά σε λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η ικανότητα παραγωγής LNG θα ανέλθει μέχρι το 2020 στα 580 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Ταυτόχρονα, θα αυξηθεί ο αριθμός των εξαγωγέων των προϊόντων αυτών, κυρίως μέσω των ΗΠΑ, επισημαίνει ο επικεφαλής του Κέντρου Μελέτης των Παγκόσμιων Αγορών Ενέργειας Βιατσεσλάβ Κουλάγκιν:

- Σήμερα μιλάμε για την εξαγωγή φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Το βασικό πρόβλημα εκεί συνίσταται στη λήψη άδειας για εξαγωγή, κυρίως στις χώρες, με τις οποίες δεν υπάρχει συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο. Ακριβώς αυτές οι άδειες είναι που ενδιαφέρουν τους βασικούς προμηθευτές LNG. Είχε εκδοθεί μόνο μια άδεια. Όμως το 2013 άρχισαν ήδη να εκδίδουν νέες άδειες και σήμερα η Αμερική πραγματικά ετοιμάζεται για την έναρξη εξαγωγών LNG. Ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις για προγράμματα εξαγωγής 300 και πλέον δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου στο μέλλον θα παραμείνει η Ιαπωνία, θεωρεί ο Κουλάγκιν:

- Σήμερα η Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής LNG της Ασίας. Η Ευρώπη μένει στη 2η θέση, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους πιο ελκυστικούς και στενούς για τη Ρωσία εταίρους θα είναι η Ιαπωνία. Όμως σε μεγάλο βαθμό η υπόθεση θα εξαρτηθεί από την απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με την πυρηνική ενέργεια.

Η Ρωσία τα προσεχή χρόνια σκοπεύει να κατασκευάσει μερικά εργοστάσια παραγωγής LNG για εξαγωγή. Μέχρι το 2018 η Γκαζπρόμ σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία δυο επιχειρήσεις – στην περιφέρεια Πριμόρσκογιε και την περιφέρεια Λένινγκραντ. Η ικανότητα παραγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Βλαδιβοστόκ-LNG» θα ανέλθει τουλάχιστον στα 15 εκατ. τόνους ετησίως. Ένα σχέδιο ήδη έχει υλοποιηθεί, επισημαίνει ο αναλυτής Μιχαήλ Κρουτίχιν:

- Προς το παρόν εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του σχεδίου «Σαχαλίνη 2». Εκεί λειτουργούν δυο γραμμές παραγωγής 4,8 εκατ. τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου η κάθε μια. Το εργοστάσιο λειτουργεί πολύ επιτυχώς, υπάρχουν πολλές παραγγελίες και οι πελάτες πληρώνουν καλά βάσει μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Γι΄αυτόηεπιχείρησηανθίζει.

Η Ρωσία μέχρι το 2030 θα μπορούσε να εξασφαλίσει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς LNG. Όμως γι΄αυτό το σκοπό πρέπει να εξάγει ετήσια τουλάχιστον 70 εκατ. τόνους. Πρόκειται για δύσκολο στόχο, που απαιτεί σημαντικές προσπάθειες. Αν και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, η ζήτηση υγροποιημένου φυσικού αερίου θα αυξάνεται, ιδίως στην Ασία. Γι΄ αυτό οι Ρώσοι εξαγωγείς είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά LNG.

 

* Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.