Αυτά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της διοίκησης της Ρωσικής Ένωσης Επιχειρηματικών και Βιομηχάνων. Σήμερα οι επιχειρηματίες σκοπεύουν να ενεργοποιηθούν για την επίλυση των διαφορών στα ρυθμιστικά όργανα του ΠΟΕ και να καταθέσουν τις σχετικές αναφορές ενάντια σε κάθε μέτρο προστατευτισμού.

Όπως έδειξε η πρώτη εμπειρία από τη συμμετοχή της Ρωσίας στον ΠΟΕ, η ιδιότητα του μέλους στον οργανισμό δεν εγγυάται την αυτόματη κατάργηση περιοριστικών μέτρων για τις ρωσικές εξαγωγές. Πολλές χώρες, προσπαθώντας να υποστηρίξουν τους παραγωγούς τους, λειτουργούν ενάντια στους κανονισμούς. Ηγέτης στον αριθμό των μέτρων προστατευτισμού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Κίνα, σημειώνει ο γενικός διευθυντής του Κέντρου παγκόσμιου εμπορίου Βλαντίμιρ Σαλαμάτοφ:

Σε πρώτη σειρά αυτά τα μέτρα λαμβάνονται αναφορικά με τη χημική βιομηχανία, τη μεταλλουργία, τη σωληνουργία και άλλους κλάδους. Η αναθεώρηση των στάνταρτ στην ηλεκτροενέργεια, τα οποία υιοθετεί η Ε.Ε. για ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων μας, θα επιτρέψει την άρση μια ολόκληρης σειράς από αυτά τα 79 καταγεγραμμένα μέτρα. Αποστολή της επιχειρηματικότητας είναι να θέτει ερωτήματα, να συμβάλει στην διερεύνηση, να ετοιμάζει τους φακέλους. Η κυβέρνηση με πρωτοβουλία της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να υλοποιεί τα αναγκαία νομικά μέτρα στο πεδίο του ΠΟΕ.

Οι επιχειρηματίες προτείνουν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με την επεξεργασία ειδικού πρωτοκόλλου για τη συνεργασία κυβέρνησης και επιχειρήσεων στα ζητήματα του ΠΟΕ. Το ντοκουμέντο αυτό θα επιτρέψει την ταχύτερη αντίδραση στις απόπειρες εφαρμογής πολιτικής διακρίσεων σε βάρος των ρωσικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Αναφορικά με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Ρωσικής Ένωσης Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων, οι αρνητικές προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν. Ένα χρόνο μετά την είσοδο της Ρωσίας στον ΠΟΕ η εισαγωγή προϊόντων από τις χώρες του εξωτερικού ως συνολική αξία δεν αυξήθηκε περισσότερο από 3%. Αυτό σημαίνει ότι απότομη αύξηση της ροής εισαγόμενων προϊόντων στη ρωσική αγορά μετά την είσοδο στον ΠΟΕ δεν έγινε: κατά το μάλλον ή ήττον μερικοί κλάδοι κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιπτώσεις. Με την εκπνοή ενός έτους από την είσοδο της Ρωσίας στον ΠΟΕ το 86% των ρωσικών επιχειρήσεων, που ρωτήθηκαν από την ΡΕΕΒ, προς το παρόν δεν βίωσαν αλλαγές, αλλά υποχρεώθηκαν να σκεφτούν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

 

*Οι απόψεις της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτουν με τις απόψεις του/της συντάκτη