Η Ρωσία πριν από μερικά χρόνια ακόμα εισήγαγε μορατόριουμ στη βιομηχανική αλιεία των ψαριών της οικογένειας των οξυρρύγχων στην Κασπία Θάλασσα. Για την ανάγκη της επιβολής γενικού μορατόριουμ στην αλιεία του οξυρρύγχου στην Κασπία Θάλασσα άρχισαν να μιλούν και στο Καζακστάν, όπου επισημαίνουν ότι τα ψάρια της οικογένειας των οξυρρύγχων μπορεί να εξαφανιστούν εκεί εντελώς μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Μάλιστα, και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η υφιστάμενη κατάσταση αγγίζει ήδη τα κρίσιμα όρια,- είπε ο πρόεδρος του Κοινωνικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσείας Αλιείας της Ρωσίας Αλεξάντρ Σαβέλιεφ:

- Το πρόβλημα αυτό είναι τόσο προφανές σε όλους που πριν από 3 χρόνια ακόμα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των κρατών της Κασπίας στο Μπακού, αποφασίστηκε να κηρυχθεί πενταετές μορατόριουμ, αλλά η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας προσέκρουσε στη θέση του Τουρκμενιστάν.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα τελευταία 10 χρόνια, ο πληθυσμός των ψαριών της οικογένειας των οξυρρύγχων στην Κασπία Θάλασσα έχει συρρικνωθεί κατά 30-40 φορές. Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα πενταετές μορατόριουμ δεν φαίνεται πλέον πανάκεια, διότι για την αποκατάσταση του πληθυσμού των ψαριών Μπελούγκα (beluga) χρειάζεται να επιβληθεί απαγόρευση τουλάχιστον για 10 χρόνια,- θεωρεί ο Αλεξάντρ Σαβέλιεφ.

- Στη Ρωσία, υπάρχουν προγράμματα αποκατάστασης του πληθυσμού των αξιόλογων ψαριών. Λειτουργούν αποτελεσματικά ειδικές επιχειρήσεις ιχθυοτροφίας. Κάθε χρόνο, βάζουν στην Κασπία εκατομμύρια ιχθύδια. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Κασπία Θάλασσα είναι κοινή λεκάνη για πέντε χώρες, τα προγράμματα αναπαραγωγής των ψαριών της οικογένειας των οξυρρύγχων και το σημαντικότερο - η επιβολή του μορατόριουμ – θα πρέπει να είναι επίσης κοινά.

Η βιομηχανική αλιεία δεν είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει εδώ. Για παράδειγμα, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ρίχνουν στην Καπία Θάλασσα τα ακάθαρτα νερά τους, χωρίς να παίρνεται υπόψη το πώς αυτή η δραστηριότητα επηρεάζει τα ψάρια. Προξενεί ζημιά και η λαθραλιεία.

Αξίζει να προστεθεί ακόμα και η «ύπαρξη άλλων προβλημάτων, συνδεδεμένων με την Κασπία Θάλασσα, που δεν επιτρέπουν στα παράκτια κράτη να καταλήξουν σε κοινό παρονομαστή. Το βασικότερο απ’ αυτά είναι το πώς θα πρέπει να μοιραστούν τα νερά της Κασπίας; Δεν είναι σαφές επίσης και το αν είναι θάλασσα ή λίμνη, γεγονός που δημιουργεί το πρόβλημα του δικαίου, επειδή σχετικά με την κατανομή των παραμεθόριων λιμνών και θαλασσών, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Η Ρωσία προτείνει στα κράτη της Κασπίας να καθοδηγούνται από τη θέση ότι είναι θάλασσα, ενώ το Ιράν τη βλέπει ως λίμνη. Απ’ αυτή την άποψη η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την επιβολή μορατόριουμ στην αλιεία των ψαριών της οικογένειας των οξυρρύγχων θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο, που θα άνοιγε το δρόμο προς την επίλυση και των υπόλοιπων προβλημάτων .

 

* Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.