Ως αποτέλεσμα της σχετικής μελέτης, εξακριβώθηκε ότι πάρα πολλά αρσενικά πεθαίνουν μετά τα εξαντλητικά ζευγαρώματα με όσο το δυνατό περισσότερα θηλυκά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνουσιάζονται αδιάκοπα στη διάρκεια 14 ωρών.

Ο κύριος λόγος αυτής της ολέθριας συμπεριφοράς είναι η τάση των θηλυκών για συνουσία σε ορισμένη περίοδο του χρόνου. Ιδιαίτερα έντονα αυτό λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα μαρσιποφόρα ποντίκια, τα ποντικοειδή και τα δυτικά μαρσιποφόρα ποντίκια.