- Σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες, μέχρι την 1η Νοεμβρίου στη Συρία πρέπει να καταστραφούν όλες οι μονάδες παραγωγής χημικών όπλων. Αυτό χρονικά είναι εφικτό;

- Είναι πολύ δύσκολο. Όμως αν η ομάδα επιθεωρητών το κρίνει αναγκαίο, θα είναι δυνατή η παρέκλιση από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Το κύριο είναι ότι η καταστροφή των χημικών όπλων στη Συρία έχει αρχίσει. Όμως για να αποβεί επιτυχές αυτό το έργο, πρέπει να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός στις περιοχές, όπου πραγματοποιούνται οι επιθεωρήσεις. Και είναι καλύτερα να μην μεταφέρονται τα χημικά όπλα, αλλά να καταστρέφονται επί τόπου. Η μεταφορά των χημικών όπλων εμπερικλείει μεγάλα ρίσκα και για το φυσικό περιβάλλον και για την ασφάλεια των ανθρώπων.

- Αν ένα μέρος των χημικών όπλων τελικά μεταφερθεί έξω από τη Συρία με στόχο να καταστραφεί στη συνέχεια, μέσω των εδαφών ποιων κρατών μπορεί να γίνει αυτό;

- Αν παρόλα αυτά προβάλει τέτοια ανάγκη, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι λεπτομέριες πρέπει να συζητούνται μόνο μεταξύ των επιθεωρητών και των κυβερνήσεων των εμπλεγμένων σ΄αυτό το έργο κρατών.

- Ο Πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Άσαντ σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι για την καταστροφή των χημικών όπλων στη Συρία χρειάζεται ποσό της τάξης του ενός δισεκ. δολαρίων. Ποια είναι τα δικά σας στοιχεία;

- Οπως υπολογίζεται, οι ποσότητες χημικών όπλων στη Συρία αρνείται σε περίπου χίλιους τόνους. Γι΄αυτό για την καταστροφή των χημικών όπλων στη Συρία θα χρειαστεί πολύ μικρότερο ποσό, αν και θα είναι αρκετά σημαντικό ποσό.

- Ποια είναι η θέση του Αραβικού Συνδέσμου στο θέμα του χημικού αφοπλισμού της Συρίας;

- Υποστηρίζουμε την απαλλαγή της περιοχής γενικά από τα όπλα μαζικής καταστροφής – πυρηνικά, χημικά και βιολογικά. Αυτό αφορά τόσο όλα τα αραβικά κράτη, όσο και το Ισραήλ και το Ιράν. Στην περιοχή μας είναι πολύ επικίνδυνη η διατήρηση όπλων μαζικής καταστροφής.

- Ποια κράτη όπλαπροκαλούν εδώ τη μεγαλύτερη ανησυχία;

- Εκτός της Συρίας, χημικά όπλα διαθέτουν και μερικές αραβικές χώρες, καθώς και το Ισραήλ. Για να εξακριβωθεί που υπάρχουν και ποια είναι η ποσότητά τους πρέπει να γίνουν επιθεωρήσεις, όμως γι΄αυτό πρέπει όλες οι χώρες της περιοχής να γίνουν μέλη της Σύμβασης για την απαγόρευση των χημικών όπλων.

Και το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία, σ΄αυτή τη χώρα υπάρχουν 60 έως 200 πυρηνικές κεφαλές μάχης.

- Ορισμένοι θεωρούν ότι από το χημικό αφοπλισμό της Συρίας περισσότερο απ΄ όλους θα κερδίσει το Ισραήλ. Δεν είναι αλήθεια ότι για τη Συρία μέχρι σήμερα τα χημικά ήταν όπλα συγκράτησης σε περίπτωση σύγκρουσης με το Ισραήλ;

- Τα χημικά όπλα, όπως και τα άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, δεν μπορούν να θεωρούνται όπλα συγκράτησης και αποτροπής. Οποιοδήποτε κράτος, το οποίο θα τολμήσει να χρησιμοποιήσει τέτοιο όπλο, θα τιμωρηθεί χωρίς καθυστέρηση από τη διεθνή κοινότητα. Θεωρείτο ότι τέτοια όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν προβάλει απειλή για την ίδια την ύπαρξη του κράτους. Όμως στην πραγματικότητα, θα είναι το τέλος εκείνης της κυβέρνησης, που θα τολμήσει να τα χρησιμοποιήσει.

 

* Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.