Οι στρατιωτικοί επεξεργάζονται διάφορες εκδοχές εξέλιξης των πολεμικών ενεργειών και δράσεων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.