Ο ηγέτης του κράτους είδε τα πλέον σύγχρονα πρότυπα όπλων, πολεμοφοδίων και στρατιωτικού εξοπλισμού.