Οι εμπειρογνώμονες του IHS ξεχωρίζουν είκοσι τρία ελπιδοφόρα κοιτάσματα σχιστολιθικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Το δυναμικό τους είναι περίπου 175 δισεκατομμύρια βαρέλια - που είναι τέσσερις φορές υψηλότερο από τα αποθέματα της Βόρειας Αμερικής. Παλαιότερα, ορισμένοι αναλυτές διατύπωσαν την υπόθεση, ότι η επεξεργασία των μη συμβατικών πόρων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών της ενέργειας.

Οι εμπειρογνώμονες της Ρωσίας προσεγγίζουν τις προοπτικές της νέας «σχιστολιθικής επανάστασης» με πιο συγκρατημένη ματιά. Οι εκτιμήσεις του IHS – είναι προκαταρκτικές και η διαμόρφωση - με βάση αυτές - μιας αξιόπιστης πρόγνωσης, είναι πρακτικά ανεδαφική, δεδομένου ότι το δυναμικό του κοιτάσματος μπορεί να αξιολογηθεί μόνο μετά την έναρξη της επεξεργασίας του.

Σήμερα, στη Ρωσία, αναπτύσσονται δύο πειραματικά κοιτάσματα σχιστολιθικού πετρελαίου. Το κύριο πρόβλημα - σύμφωνα με τους ειδικούς - είναι ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τεχνολογία, που να επιτρέπει την αποτελεσματική άντληση δυσπρόσιτου πετρελαίου. Παρεμπιπτόντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων το ένα τρίτο του φυσικού της αερίου αντλείται από σχιστολιθικά κοιτάσματα, δαπάνησαν δύο δεκαετίες και σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια για επινοήσουν και να εξελίξουν μεθόδους άντλησης. Και μάλιστα η «σχιστολιθική έκρηξη» στην Αμερική - σύμφωνα με τον ανεξάρτητο αναλυτή Ντμίτρι Ανταμίντοφ, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πολύ ευνοϊκές τοποθεσίες των κοιτασμάτων:

'Ολα τα σχιστολιθικά κοιτάσματα βρίσκονται κάτω από ήδη υφιστάμενη υποδομή. Εκεί που αντλούσαν παραδοσιακούς υδρογονάνθρακες, στη συνέχεια εντόπισαν και σχιστολιθικά αποθέματα.

Κατά την εκτίμηση του προέδρου της 'Ενωσης Πετρελαιοπαραγωγών, Γκενάντι Σμαλ, το κόστος του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ είναι περίπου 170-180 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα. Εξαιτίας αυτού, η χρήση αυτής της προνομιακής μορφής ενέργειας είναι συμφέρουσα μόνο για περιοχές γειτονικές του κοιτάσματος, ώστε να αποφευχθεί το πρόσθετο κόστος μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η εξόρυξη σχιστολιθικού πετρελαίου δεν θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών στην ενεργειακή αγορά, όσο και να τις έχει συνταράξει το σχιστολιθικό αέριο. Πέρυσι - σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων - η Γερμανία δαπάνησε 25 δισεκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τέτοιου ύψους δαπάνες μπορούν να επιτρέψουν στον εαυτό του μόνο οι πολύ πλούσιες χώρες. Οι φτωχοί, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι σε θέση να ασχοληθούν με την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών υδρογονανθράκων.

 

*Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.