Ο χαρακτηρισμός ως «αποθήκη πόρων» έχει κολλήσει στην Αρκτική από τόσο παλιά, που πλέον είναι συνηθισμένος. Αλλά η πραγματική σημασία αυτής της περιοχής και οι πιθανές απειλές δεν αξιολογούνται πάντα ανάλογα. Τεράστιος όγκος ορυκτών και βιολογικών πόρων της Αρκτικής ήδη γίνεται αντικείμενο διαμάχης μεταξύ πολλών χωρών. Εν τω μεταξύ, πρακτικά όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία χωρίς καθυστέρηση αυξάνουν την παρουσία τους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής.

Αλλά δεν είναι μόνο τα αποθέματα των πόρων που καθιστούν την Αρκτική μία τόσο σημαντική περιοχή. Η Αρκτική επιτρέπει τη μείωση κατά πολλές φορές της θαλάσσιας διαδρομής μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύτιμη όχι μόνο για εμπορικές μεταφορές, αλλά είναι σημαντική και για στρατιωτικές.

Τα νησιά Νοβοσιμπίρσκ δεν έχουν επιλεγεί τυχαία: διαθέτοντας βάσεις στη χερσόνησο Κόλα και στη Νέα Γη, η Ρωσία ελέγχει το δυτικό τμήμα της περιοχής. Εάν χρειαστεί θα μπορεί να ενισχύσει την παρουσία της μέσω των βάσεων της Γης του Φραγκίσκου Ιωσήφ, αλλά στην ανατολική αρκτική περιοχή δεν υπάρχουν πρακτικά βάσεις. Η αποκατάσταση του αεροδρομίου στα νησιά Νοβοσιμπίρσκ θα επιτρέψει αν χρειαστεί να αναπτυχθεί εκεί γρήγορα μία ομάδα της Π/Α, ικανής να αποτρέψει πιθανές απειλές. Σε περίοδο ειρήνης αυτή η βάση με τα συστήματα επικοινωνιών και τους μετεωρολογικούς σταθμούς της μπορεί να γίνει σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Βόρεια Θαλάσσια Οδό. Σε αυτήν επίσης μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες διάσωσης.

Η Ρωσία δεν είναι η μοναδική χώρα στην περιοχή της Αρκτικής. Αλλά αυτή είναι που διαθέτει τα περισσότερα εδάφη στην Αρκτική, ελέγχει την πιο κατάλληλη διαδρομή και το μεγαλύτερο ποσοστό των αποδεδειγμένων πόρων. Και όλα αυτά απαιτούν μία αξιόπιστη προστασία.

 

*Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.