Το κύριο που ανακοινώθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου του υφυπουργού ΄Αμυνας της Ρωσίας Νικολάι Πανκόφ και των συναδέλφων του στις 12 Σεπτεμβρίου, στάθηκε η ολοκλήρωση της σύνταξης του σχεδίου ανάπτυξης της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την περίοδο ως το 2020. Στο σχέδιο αυτό καθορίστηκαν λεπτομερώς όλα τα ψηφιακά χαρακτηριστικά των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας κατάρτισης αξιωματικών. Το σχέδιο αυτό αποτέλεσε στην ουσία πρακτική βάση επανέναρξης μαζικής πρόσληψης σε στρατιωτικές σχολές διαφορετικού τύπου. Το 2013 έχουν εγγραφεί συνολικά 15 χιλιάδες άτομα, μαζί και 11.700 άτομα σε στρατιωτικές σχολές, περίπου 900 σε στρατιωτικές ακαδημίες και 2000 φοιτητές σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργούν σε μη στρατιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η αύξηση της εγγραφής των σπουδαστών στα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα καλείται να εξασφαλίσει τη διατήρηση του καθιερωμένου αριθμού αξιωματικών σε επίπεδο περίπου 230.000 ατόμων. Η κατάρτιση αξιωματικών πραγματοποιείται σε 17 στρατιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, θα επανακτήσουν τις ιστορικές τους ονομασίες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα, ότι η αύξηση της εγγραφής συνοδεύεται επίσης και από το ανέβασμα του βαθμού ανταγωνισμού κατά την εγγραφή στα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, γεγονός που δείχνει την επανάκτηση του κύρους του επαγγέλματος του αξιωματικού.

Στην αύξηση του κύρους του αξιωματικού επιδρά άμεσα και το περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ημέρας είναι να ανεβεί η στρατιωτική εκπαίδευση στα τμήματα όπου υστερεί ως το επίπεδο πολιτικής εκπαίδευσης. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις θετικές, τις πολυτεχνικές και μια σειρά άλλες «γενικές» επιστήμες. Το καθήκον αυτό εκπληρώνεται τόσο μέσω της τελειοποίησης των ίδιων των στρατιωτικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όσο και μέσω της αλληλεπίδρασης του στρατιωτικού και του πολιτικού συστήματος εκπαίδευσης, όπως και μέσω της προσέλκυσης καθηγητών από τα καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αλλάζει και η υλική εξασφάλιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας – όλο και μεγαλύτερο ρόλο παίζουν τα συστήματα πληροφορικής – από τους προσομοιωτές στρατιωτικού εξοπλισμού ως διάφορους εξομοιωτές άσκησης στη τέχνη της διοίκησης των στρατιωτικών μονάδων και της σύμπραξης δυνάμεων στο πεδίο της μάχης.

Η κατάρτιση αξιωματικού, ανθρώπου που θα πρέπει να είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να οδηγήσει μαζί του τους στρατιώτες και να πεθάνει αν χρειαστεί, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού και στις σωματικές ασκήσεις. Οι στρατιωτικες τελετουργίες, οι παραδόσεις και τα έθιμα αποτελούν εκείνο τον άξονα πάνω στον οποίο εδώ και χιλιετίες, από την αρχαιότητα στηρίζεται η τακτική στρατιωτική δομή. Με τη διάσπαση αυτού του άξονα ο στρατός εξευτελίζεται και το κράτος που χάνει τη στρατιωτική του δομή πέφτει σε αναρχία. Στο σημερινό κόσμο όπου η στρατιωτική ισχύς γίνεται ξανά μιά από τις κύριες εγγυήσεις της ανεξαρτησίας, η σημασία του στρατού, όπως και ο ρόλος του μαχητικού σθένους δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί.

 

* Η άποψη της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτει με την άποψη του/της αρθρογράφου.